Month: April 2018

Akshardham วัดยิ่งใหญ่อลังการตามรูปแบบโบราณ

Akshardham เป็นวัดในศาสนาฮินดูซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งได้รับรองโดย Guinness World ในปี ค.ศ. 2007 ถึงแม้จะเป็นวัดสร้างใหม่ แต่ก็ได้รับการสร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณของอินเดีย โดยใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบดั้งเดิมซึ่งใช้หินทรายในการก่อสร้าง ปราศจากโครงสร้างจากโลหะในสมัยใหม่ทั้งสิ้น Akshardham ได้รับแรงบันดาลใจจาก Akshardham ในเมือง Gandhinagar รัฐ Gujarat ในปี...

Taj Mahal สถานที่แห่งความรักหากได้ไปจะเจอรักนิรันดร์

Taj Mahal เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงของอินเดียอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเต็มไปด้วยความรักผสมความเศร้าอันปะปนกันไป เป็นอนุสรณ์ที่คอยย้ำเตือนเราว่า “ รักแท้นั้นมีอยู่จริง ” ความรัก เป็นพลังงานความรู้สึกมีอานุภาพมาก สามารถดลบันดาลให้เกิดอะไรขึ้นก็ได้ และ Taj Mahal ก็คือตัวอย่างของแรงบันดาลใจรวมทั้งแรงผลักดันอันก่อกำเนิดจากพลังแห่งความรัก จนกลายมาทำเป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้อย่างสุสานหินอ่อนซึ่งผู้คนจากทั่วโลก ต่างยกย่องให้เป็นอนุสรณ์อันแสนงดงามบริสุทธิ์และมีความยิ่งใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก โดยถูกสรรค์สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิ Mughal ชายผู้มีรักมั่นคงต่อพระมเหสีที่สิ้นพระชนม์ไป...